SERVIS A MONTÁŽE VAH

ROMAN CHMEL

Montáže a servis vah Děčín - Roman Chmel

Firma Servis a montáže vah Děčín provádí servis, prodej, výkup, montáže a repase všech druhů vah, vážicích systémů a závaží.
Zajišťujeme úřední ověření - cejchování, záruční a pozáruční opravy včetně generálních.
Poskytujeme poradenskou činnost v oboru.

Váhy, vážící systémy, technologie, typy a druhy vah, jejich vznik a historie.

Váhy jsou zařízení k určování hmotnosti těles podle tíhy, kterou působí vážené těleso na podložku. Tato síla se měří vyvážením závažím známé hmotnosti u vah vahadlových (pákových) nebo změnou fyzikálních veličin, kterou tato síla v měrném tělese vyvolává.

Sklonné váhy. Ke zjednodušení a k urychlení obsluhy se používají sklonné váhy, u nichž je závaží stálé hmotnosti na páce, jejíž sklon, převáděný na ukazatel ručičkový nebo digitální, udává hmotnost váženého tělesa - listovní váhy a automatické váhy.

Elektromechanické váhy. U vah elektromechanických se tíha břemene přeměňuje na elektrickou veličinu, magnetostrikčním principem, nebo změnou odporu měrného tělíska vlivem jeho deformace působené tíhou břemene.

Hydraulické a pneumatické váhy. U vah hydraulických a pneumatických se zatížením způsobovaným váženým tělesem mění tlak kapaliny nebo plynu uzavřeného v měrné krabici. Podle použití jsou vedle obchodních vah, laboratorních vah, provozních vah a v domácnosti používaných vah i váhy jeřábové, mostní, sklopné, dopravníkové (pásové) a váhy dávkovací . Citlivost a přesnost vah závisí na jejich konstrukci a na hmotnosti vážených těles.

Pružinové váhy. Váhy využívající změnu fyzikální veličiny jsou například váhy pružinové, například mincíř, kde vážené těleso je zavěšeno na válcové nebo torzní pružině , jejíž deformace ukazuje na stupnici tíhu váženého tělesa. Údaje pružinových vah závisí na velikosti zemské tíhy, a proto na různých místech neudávají stejné hodnoty.

Váhy vahadlové (pákové) se obvykle skládají z dvojramenné páky (soustavy pák):
- rovnoramenné páky, na jejímž jednom konci jsou upevněny misky nebo plošiny k ukládání váženého tělesa a na druhém konci miska k ukládání výměnných závaží - váhy analytické
- nerovnoramenné páky, kde hmotnost závaží je menší (záleží na poměru délky ramen); například dříve užívaný přezmen, u něhož se závaží stálé hmotnosti posouvá po delším rameni páky, váhy desetinné - decimální, váhy setinné - centezimální, u nichž má závaží hmotnost 1/10, popřípadě 1/100 váženého tělesa.

KONTAKTUJTE NÁS